fbpx

Ја градиме вредноста на компанијата преку деловна соработка

Контрола на деловниот ризик

ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА ВАШАТА ЛИКВИДНОСТ

Наплатата на долгови е клучен аспект во управувањето со кредитниот ризик. Ние се концентрираме на овие процедури кои зафаќаат многу од вашето време. Со тоа, им овозможуваме на компаниите да се фокусираат на нивните основни активности. Покрај тоа, вклучувањето на трета страна го забрзува процесот на наплата. Ви помагаме да го намалите ризикот, да ја зголемите ликвидноста, да го подобрите готовинскиот тек и да го вратите користениот капитал, што води кон подобрена кредитна проценка за нашите клиенти.

ЧЕТИРИ ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА-НАПЛАТ НА ДОЛГОВИ:

 • Локална и меѓународна B2B наплата на долгови
 • Пред-законска и законска наплата на долгови
 • Фокусирање на вашите основни активности
 • Близок контакт со должниците преку физичко присуство на Coface кореспондентите во сите земји од ЦИЕ

ФЛЕКСИБИЛНИ И ПРИЛАГОДЛИВИ, БИДЕЈЌИ НУДИМЕ:

Локална и меѓународна B2B наплата на неспорни долгови
Работен процес на собирање прилагоден на карактеристиките на должниците и клиентите
Поставување на нарачка за наплата, мониторинг на чекорите за наплата, статистички извештаи за статусот на интернет преку DCON

ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА НАПЛАТА ПРЕКУ:

Правни совети и постапки од специјализирани домашни или партнерски адвокати
Ефикасен систем наплата на долгови со низок износ
Електронска размена помеѓу системите на нашите клиенти и DCON на големи количини на податоци

Мерките за стандардно наплата вклучуваат: услуга на потсетник, телефонска интервенција, лични посети и преговори за распоредување на плаќања.

DCON – COFACE ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА ONLINE УСЛУГИ

Нашите експерти се поддржани од нашата онлајн база на податоци за наплата на долгови (DCON) и со најсовремени информации од нашата информативна база (ICON) што опфаќа повеќе од 12 милиони компании во Централна и Источна Европа.

Како онлајн корисници, нашите клиенти уживаат голем број на предности:

Поставување на нарачка, извештаи за статусот и статистика преку ICON<./li>
Преглед на портфолиото на предметите од страна на канцелариите на Coface во Централна Европа.
Онлајн мониторинг на чекорите за наплата (услуга на потсетник, телефонска интервенција, лични посети и преговори за распоредување на плаќања).

БИЗНИС КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАИ

Бизнис кредитните извештаи од Coface се сеопфатни и флексибилни алатки во управувањето со кредитниот ризик. Тие ви помагаат да ги процените потенцијалните деловни партнери и да ги категоризирате клиентите врз основа на нивната кредитна историја на плаќања.

ЧЕТИРИ ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА НАРАЧАТЕ КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАИ:

 • Најнови информации за вашите деловни партнери
 • Кредитни резултати и максимална кредитна препорака
 • Флексибилни и прилагодени решенија
 • Глобална покриеност врз основа на моќна меѓународна мрежа

БИЗНИС КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАИ

Бизнис кредитните извештаи од Coface се сеопфатни и флексибилни алатки во управувањето со кредитниот ризик. Тие ви помагаат да ги процените потенцијалните деловни партнери и да ги категоризирате клиентите врз основа на нивната кредитна историја на плаќања.

ЧЕТИРИ ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА НАРАЧАТЕ КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАИ:

 • Најнови информации за вашите деловни партнери
 • Кредитни резултати и максимална кредитна препорака
 • Флексибилни и прилагодени решенија
 • Глобална покриеност врз основа на моќна меѓународна мрежа

СЕОПФАТНИ, БИДЕЈЌИ ИМАТЕ КОРИСТ ОД:

 • Онлајн база на податоци која опфаќа над 12 милиони компании во ЦИЕ
 • Извештаи кои вклучуваат кредитна оценка, информации за плаќање и максимална кредитна препорака изразена во бројки
 • Наша годишна ревизија на 4,2 милиони целосни финансиски извештаи (350 милиони индивидуални финансиски средства)
 • Информации за несолвентност на повеќе од 570.000 компании во Централна и Источна Европа дополнети со 85.000 случаи на наплата на долгови кои се додаваат секоја година во базата на податоци
 • Силна меѓународна мрежа на партнери која овозможува глобална покриеност

ФЛЕКСИБИЛНИ, БИДЕЈЌИ МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ:

 • Нарачка и испорака преку интернет (во HTML или PDF) или нарачка преку e-mail, факс и структурирана размена на податоци (XML итн.)
 • Нарачка на потполно нов ажуриран извештај или достепн онлајн извештај
 • Локален финансиски извештај и извештај по меѓународни стандарди во евра или долари
 • Јазик (извештаите се достапни на англиски, германски или локален јазик)

ШТО Е ПРОЦЕНКА НА РИЗИЧНОСТ НА ДОЛЖНИКОТ (DEBTOR RISK ASSESSMENT-DRA)?

Проценката на ризик на должникот ја мери веројатноста дека некоја компанија ќе ги исполни стандардите во период од 12 месеци. Таа ја предвидува веројатноста бизнисот да има потешкотии да преживее како трговски ентитет. DRA користи различни статистички методи и ги комбинира потврдените факти (како што се финансиските податоци и рејтингот) и останатите факти (на пример, менаџментот на компанијата). Скалата на оценување се движи од 0 (стандардна компанија ) до 10 (најдобра можна евалуација за компанијата).

Нашите клиентите можат да пристапат до DRA преку Cofanet. Дневни известувања за промените во DRA на нивното портфолио им овозможуваат да донесат правилни одлуки и подобро да управуваат со нивниот кредитен ризик.

БИЗНИС КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАИ НА ЕДЕН КЛИК

Со нашите онлајн услуги, на нашите клиенти им се овозможува полесен и поудобен начин за нарачка на бизнис кредитни извештаи. Можете да пристапите до нашата база на податоци ICON која покрива повеќе од 12 милиони компании во ЦИЕ( онлајн – секогаш кога сакате да пристапите).

ВАШИОТ ОНЛАЈН ПРИСТАП ВИ ОВОЗМОЖУВА:

 • Онлајн архива која овозможува следење на нарачки и директна комуникација со истражувачите
 • Безбедност преку пред-нарачка на информации за достапноста на финансиски податоци и датуми за истражување на онлајн извештаи во Централна и Источна Европа
 • Прилагоден распоред и униформирано време за испорака во сите земји

КОЈ ГО СПРОВЕДУВА СЕРТИФИЦИРАЊЕТО И ЗОШТО?

Хрватската стопанска комора во соработка со меѓународната бонитетна куќа Coface Hrvatska, идентификуваше потреба за институционална и стопанска поддршка на сите мали и средни претпријатија. Преку своето делување и активности нуди решенија и модели кои им помагаат на стопанствениците да ги остварат своите деловни цели. Малото и средно стопанство е основата на развојот на една земја.

Соодветно на тоа, Хрватската стопанска комора е носител на проектот Excellent SME сертификација, која на одредени претпријатија, по пат на детална анализа на нивните финансиски извештаи им овозможува да ги дефинираат показателите за успешност и стабилност во деловното работење. Финансиската анализа на претпријатијата ја спроведува Coface Hrvatska, меѓународно призната бонитетна куќа, која исто така им помага на претпријатијата да си обезбедат долгорочно стопанисување.

КОЈА Е ЦЕЛТА НА ВОВЕДУВАЊЕ НА EXCELLENT SME СЕРТИФИКАТ?

Excellent SME сертификатот е добро познат во земјите и окружувањето и поради своите строги критериуми на сертифицирање важи како адекватна алатка за брза проценка на деловни партнери на странските пазари.

Основна цел за воведување на овој вид на сертификат на нашиот пазар е зголемување на конкурентноста на компаниите и придвижување на деловното работење во локалното и меѓународното стопанско опкружување со цел зголемување на транспарентноста на пазарот и поттикнување на извозот.

Поседувањето на Excellent SME сертификат го прави претпријатието конкурентно на домашниот и странскиот пазар и создава поголем број можности за остварување на деловна соработка. Excellent SME сертификатот овозможува мрежно поврзување на деловните субјекти со цел остварување на соработка без ризик од изигрување и малверзација.

Сертификатот е видлив на интернет страната на вашата компанија. Истиот потврдува одличен бонитет на претпријатието а со тоа воедно и повисок кредибилитет во очите на домашните и странските деловни партнери и финансиски институции.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ ОД СЕРТИФИКАЦИЈАТА НА ВАШЕТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ПАЗАРЕН АСПЕКТ:

 • Голема сигурност во деловната соработка со сертифицирани субјекти
 • Мрежно поврзување на деловни субјекти со стабилни бонитетни показатели
 • Зголемена транспарентност на пазарот
 • Промовирање на добри деловни обичаи
 • Усогласеност со директивите на Европска Унија за промовирање на успешни мали и средни претпријатија

Најголем акцент и основен услов за поседување на сертификатот е спроведување на континуиран мониторинг на деловниот субјект од страна на признатата бонитетна куќа Coface со што се обезбедува кредибилитет на домашниот и странскиот пазар. On-line сертификатот подржува проверена SafeSigned интернет технологија.

ЕДНОСТАВНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ДЕН НА ДЕН

Портфолио Watch-Monitoring е едноставна алатка за управување со ризици.

Тaа ви овозможува да:

 • Го следите вашето портфолио на клиенти и / или добавувачи
 • Реагирате веднаш во случај на негативни информации
 • Активно работите со вашето портфолио на купувачи, дури и ако имате само став на пасивен набљудувач

Портфолио Watch-Monitoring е достапен за целиот регион на ЦИЕ.

ЧЕТИРИ ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА КОРИСТИТЕ Портфолио Watch-Monitoring:

 • Мониторинг на вашите деловни партнери
 • Активно и навремено управување со ризиците
 • Вклучени се Coface максимална кредитна препорака и Coface кредитна проценка
 • Достапно за целиот регион на ЦИЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, ПОРТФОЛИО WATCH-MONITORING ВЕ ИНФОРМИРА ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:

 • Coface максимална кредитна препорака
 • Ризик на компанијата (стабилен, негативен, позитивен тренд)
 • Coface кредитна проценка (изразена како @rating оценка која ја покажува веројатноста за неисполнување на обврските на компанијата во рок од 12 месеци од датумот на кој е утврден резултатот)
 • Информации за постапките за стечај и бришење на компании

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИИ СО ЕДЕН КЛИК

 1. Побарајте ја компанија која е во ваш интерес
 2. Изберете го производот по ваш избор
 3. Платете онлајн и добијте го вашиот извештај

Лесно е да се добијат информации кои помагаат да се намали ризикот.

ДАЛИ САКАТЕ УШТЕ? НАШИТЕ РЕГИСТРИРАНИ КОРИСНИЦИ ИМААТ БЕНЕФИТ ОД ГРУПА ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕДНОСТИ:

 • Атрактивни цени и понуди
 • Извештаи од компании ширум светот
 • Онлајн следење и историја на нарачки
 • Coface Web сервиси: интерфејс со системите на клиенти

УСЛУГАТА ВКЛУЧУВА:

 • Критериуми за мониторинг: 13 критериуми
 • Мониторинг период : 12 месеци
 • Проверка на квалитет: Да
 • Гаранција за истражување: 12 месеци

ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, МОНИТОРИНГОТ НА COFACEXPRESS ГИ СЛЕДИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:

 • Име на компанијата
 • Адреса на компанијата
 • Правна форма
 • Податоци за регистрација
 • Податоци за наплата на побарувања
 • Платежна неспособност (блокирана банкарска сметка)
 • Стечај; ликвидација; Бришење од судскиот регистар
 • Пред стечајни постапки
 • Трговски лимит

ПРЕДНОСТИ:

 • Побрз одговор на промените што влијаат на работењето на деловните партнери
 • Подобрување на постојните деловни односи
 • Минимизирање на ризикот од неплаќање преку навремени информации
 • Безбедни деловни одлуки

ПРИДОБИВКИ:

 • Идентификување на ризици и поволни услови во раните фази
 • Побрз одговор на промените што влијаат на работењето на деловните партнери
 • Подобрување на постојните деловни односи
 • Минимизирање на ризикот по основ на ненаплатени побарувања, преку навремени информации, без разлика дали станува збор за присилна наплата, пред стечајна постапка или престанок на кредитниот лимит на деловниот субјект
 • Безбедни деловни одлуки

КРАТКИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

CofaceXpress извештаите ќе ви помогнат да добиете брза и едноставна проценка на ризикот во воспоставување на  деловни односи со вашите партнери или конкуренти.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА СО ЕДЕН КЛИК

Со нашите онлајн услуги, клиенти уживаат полесен и поудобен начин за нарачување на бизнис кредитни извештаи. Можете да пристапите до нашата база на податоци ICON која покрива повеќе од 12 милиони компании во ЦИЕ онлајн – секогаш кога сакате.

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ COFACEXPRESS ВКЛУЧУВААТ:

Преглед на компанијата (судски регистар):

 • Информации за поврзани компании
 • Информации за сопственоста

Финансиски индикатори (за последните 4 години):

 • Биланс на состојба
 • Биланс на успех
 • Информации за стечај на компанијата (пред-стечај, стечај)
 • Информации за активностите на банкарските сметки (блокирани банкарски сметки)

КВАЛИТЕТНА ЕВАЛУАЦИЈА на деловниот ризик, изразена како препорака во форма на семафор:

 • ЦРВЕНА – Висок ризик, негативни информации се достапни. Не се препорачува деловна соработка на кредитна основа.
 • ЖОЛТА – Зголемен ризик од негативни информации. Можна е деловна соработка. Се препорачува детална анализа на компанијата.
 • ЗЕЛЕНА – Низок или прифатлив ризик, негативни информации не се достапни. Се препорачува деловна соработка.

ТРГОВСКИ (КРЕДИТЕН) ЛИМИТ:
Максималниот кредитен лимит треба да биде пресметан како износ на највисока можна обврска на добавувачот при испораката на добра или услуги врз основа на отворена ставка со просечно задоцнување на исплата од 60 дена.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ

Предности:

 • Онлајн база на податоци која ги опфаќа: Хрватска, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина
 • Онлајн извештаи – нарачување и испорака преку интернет во XML формат
 • Сите големи промени се евидентираат на дневна основа!

Придобивки:

 • Брза проценка и намален ризик при изборот на потенцијални деловни партнери (врз основа на CofaceXpress ќе можете да направите груба елиминација / селекција, а потоа да побарате детален кредитен извештај)
 • Препорака до кој финансиски износ е мудро да се оствари деловна соработка со избраната компанија
 • Пристап до вистинскиот бизнис и регистрирани податоци за секоја компанија во регионот
 • Пристап до информации за побарувањата кои постојат за пребаруваната компанија

Онлајн пристапот ви нуди:

 • Онлајн архива која овозможува следење на нарачки и директна комуникација со истражувачите
 • Безбедност преку пред-нарачка на информации за достапноста на финансиски податоци и датуми за истражување за онлајн извештаи во Централна и Источна Европа
 • Прилагоден распоред и униформирано време за испорака во сите земји

ОНЛАЈН ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА СО ПРЕПОРАКА ЗА МАКСИМАЛЕН КРЕДИТ

Coface Select Premium ги комбинира сите предности на нашиот основен производ Coface Select дополнет со препорака на Coface за максимална кредитна задолженост.

Врз основа на детална анализа на ризикот, Coface Select Premium извештаите даваат препорака за највисокиот можен кредит за секој снабдувач кој испорачува стоки или нуди услуги на секоја поединечна компанија (препорака за максимум кредит).

ЧЕТИРИ ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ COFACE SELECT PREMIUM :

 • Стандардизирани информации за меѓународни деловни партнери
 • 28 земји во Западна, Централна и Источна Европа
 • Проценка на ризикот преку лесно разбирлив систем на семафор
 • Препорака за максимален кредит

COFACE SELECT PREMIUM ИЗВЕШТАИТЕ ГИ ВКЛУЧУВААТ СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИИ:

 • Основни податоци за компанијата
 • Менаџмент
 • Деловна активност
 • Број на вработени
 • Клучни финансиски податоци
 • Девизни курсеви
 • Coface Брзи стапки (врз основа на Coface @rating резултат и изразена со користење на систем на семафор)
 • Coface препорака  за Максимален кредит

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА СО ЕДЕН КЛИК

Нарачајте информации за над 43 милиони компании во Западна, Централна и Источна Европа кога и каде што сакате со InfoICON – нашата онлајн апликација за деловни информации и наплата на долгови.

 1. Побарајте ја компанијата за која станува збор
 2. Изберете го производот по ваш избор
 3. Платете онлајн и добијте го вашиот извештај

Лесно е да се добијат информации кои помагаат да се намали ризикот.

ДАЛИ САКАТЕ УШТЕ? НАШИТЕ РЕГИСТРИРАНИ КОРИСНИЦИ ИМААТ БЕНЕФИТ ОД ГРУПА ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕДНОСТИ:

 • Атрактивни цени и понуди
 • Извештаи за компании ширум светот
 • Онлајн следење и историја на нарачки
 • Coface Web услуги: интерфејс со системите на клиенти

Изборот на потенцијалните деловни партнери никогаш не бил полесен

Ви требаат основни информации за компанијата на вашите деловни партнери? Coface Select е вашето решение. Нашата понуда ги опфаќа компаниите од Западна, Централна и Источна Европа.

Coface Select е иновативна и атрактивна алатка за компаниите кои работат увоз и извоз, при изборот на потенцијални деловни партнери и оценување на постоечките клиенти.

За да ја задоволи оваа нивна потреба, Coface нуди кратки, стандардизирани извештаи за компании од земјите во Западна, Централна и Источна Европа.

ЧЕТИРИ ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ COFACE SELECT:

 • Стандардизирани информации за меѓународни деловни партнери
 • 28 земји во Западна, Централна и Источна Европа
 • 24/7 онлајн пристап
 • Проценка на ризикот преку лесно разбирлив “систем на семафор”

ИЗВЕШТАИТЕ COFACE SELECT ГИ ВКЛУЧУВААТ СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИИ:

 • Основни податоци за компанијата
 • Менаџмент
 • Деловна активност
 • Број на вработени
 • Клучни финансиски податоци
 • Девизни курсеви
 • Coface Брзи стапки (врз основа на Coface @rating резултат и изразена со користење на систем на семафор)

ВАШИТЕ ПРИДОБИВКИ НА ПРВ ПОГЛЕД:

 • Онлајн пристап до информации за компании од 26 земји
 • Стандарден распоред и содржина на извештаи
 • Презентирање на оценката на компанијата  по систем на сообраќајни светла(семафор)
 • Финансиски податоци презентирани во евра за сите 26 земји
 • Достапен пакет на услуги за сите земји што сакате да ги вклучите во анализата

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА СО ЕДЕН КЛИК

Нарачајте информации за над 43 милиони компании во Западна, Централна и Источна Европа кога и каде што сакате со InfoICON – нашата онлајн апликација за деловни информации и наплата на долгови.

 1.  Побарајте ја компанијата за која станува збор
 2.  Изберете го производот по ваш избор
 3.  Платете онлајн и добијте го вашиот извештај

Лесно е да се добијат информации кои помагаат да се намали ризикот.

Дали сакате уште? Нашите регистрирани корисници имаат бенефит од група дополнителни предности:

 • Атрактивни цени и понуди
 • Извештаи за компании ширум светот
 • Онлајн следење и историја на нарачки
 • Coface Web услуги: интерфејс со системите на клиенти